Isıtma Sistemleri

Firmamız, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda tüm Endüstriyel tesislerin, Alış-veriş Merkezleri ve İş Merkezlerinin, Otel, Hastane, Ofis ve Konut binalarının ısıtma projelerinin yapımını gerçekleştirmektedir.

 

ISITMA SİSTEMİ HAKKINDA
 

Bir ve birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ve bu sıcaklıkta kararlı bir şekilde tutma işlemine ısıtma; bu işlemleri yapan tesislere de ısıtma sistemleri denir.
Isınma ihtiyacı, insan vücudu ile çevresi arasındaki ısı alışverişi ile bir ısı değişimi dengesi kurma ve ısıl konfor ortamını sağlama gereğinden doğmuştur.
İnsanların barındığı veya çalıştığı binalarda ısıl konfor şartları verimli çalışma ve sağlık yönünden önemlidir. Isıl konfor günümüzde yalnız insanlar için değil bütün hassas cihaz ve makineler için de gereklidir.

Canlılar içerisinde insan, fizyolojik bakımından tropikal iklim şartlarına uygundur. Bir insanın rahat ve güvenli yaşayabilmesi için çevre sıcaklığının belli bir değerde olması gerekir. Bu değer 15  0C ile 27 0C arasında değişir. Dış hava sıcaklığı kış aylarında çok düştüğü için ortamların ısıtılması gerekmektedir.


Isıtma Sistemi Yöntemlerimiz;

  • Bireysel Isıtma Sistemleri : Kombi ve kat kaloriferi ile,
  • Merkezi Isıtma Sistemleri : Kazan sistemleri ile (çelik kazan, kas-kad yoğuşmalı)