Havalandırma Sistemleri

Bortek Mühendislik olarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm havalandırma sistemlerini titiz bir mühendislik çalışması sonucunda gerçekleştirmekteyiz. Bunun için de teknolojiyi takip ederek sizlere en iyi hizmeti sunmak ana hedefimizdir.
 

HAVALANDIRMA SİSTEMİ HAKKINDA


Endüstriyel havalandırma sistemleri, işyeri ortamındaki kirlenmiş havayı değiştirmek için ısıtılmadan veya ısıtılarak,  doğal akım, etkin basınç ya da mekanik bir etki (vantilatör) yardımıyla, ilgili ortamdan hava emilerek dışarıya atılması veya bu ortama taze hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir. İşyeri havalandırması, havadaki kirletici maddelere maruziyeti kontrol için yapılır. Genel olarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla duman, toz ve buhar gibi kirleri ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır. Havalandırma, doğal yollarla yapılabildiği gibi(pencere açılması gibi) mekanik yöntemlerle (fanlar, körükler) de yapılabilir. 

Endüstriyel sistemler belirli bir hızda ve belirli miktarda havanın taşınarak, istenmeyen kirleticilerin (veya "egzoz") ortadan kaldırılması için tasarlanır. Tüm endüstriyel havalandırma sistemlerinde temelde aynı ilkeler takip edilir; bununla birlikte her bir işyeri için, işin türüne ve işyerindeki kirletici oranına göre, ayrı sistem tasarımı yapılmalıdır. 

Havalandırma Sistemleri ile;  
 

  1. Devamlı taze hava sağlanması, ortam havasının sürekli yenilenmesi
  2. Sıcaklık ve nemin konfor seviyesinde tutulması
  3. Yangın ve patlama tehlikelerinin azaltılması
  4. Kirleticilerin ortadan kaldırılması ya da seyreltilmesi
  5. Ortamlarda istenmeyen hava akımlarının oluşmasını engellemek üzere (Örneğin, pis kokuların yayılması), birçok durumda ortamlara veya dış havaya karşı ortamın negatif basınç (vakumlu havalandırma) veya pozitif basınç (basınçlı havalandırma) altında tutulmasının sağlanması hedefleni

Havalandırma Sistemi Uygulamalarımız;
 

  • Sığınak ve Otopark Havalandırmaları
  • Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
  • Baca Sistemleri